Ochrana osobních údajů

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společnostmi Work and Road Safety Corporation s.r.o. Kolbenova 610/26, 19 000 Praha (IČO 05562686)

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Klienti se mohou s dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů obracet prostřednictvím e-mailu: info@alkozona.cz

Shromážděné osobní údaje společnost Work and Road Safety Corporation s.r.o. bezpečně uchovává a chrání je před zneužitím.

Upozorňujeme, že z důvodu zvýšení bezpečnosti a zamezení zneužití těchto stránek, stejně jako z důvodu zkvalitnění nabízených služeb, může někdy společnost Work and Road Safety Corporation s.r.o. uchovávat statistické informace jako je např. IP adresa počítače návštěvníka, datum a čas přístupu na stránky, navštívené stránky apod. Tyto údaje budou bezpečně uchovávány a chráněny před zneužitím.

Společnost Work and Road Safety Corporation s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Work and Road Safety Corporation s.r.o. s jimi uvedenými osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Společnost Work and Road Safety Corporation s.r.o. je tedy jak prodávajícím pro plnění všech povinností z kupní smlouvy, tak i správcem Vašich osobních dat.

 ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při zpracování osobních údajů klientů se Work and Road Safety Corporation s.r.o. řídí zejména těmito zásadami:
a. Work and Road Safety Corporation s.r.o. provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které
mu ukládají právní předpisy.
b. Work and Road Safety Corporation s.r.o. v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit
účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum.
c. Work and Road Safety Corporation s.r.o. klienty informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný,
výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro klienta
pochopitelné.
d. Work and Road Safety Corporation s.r.o. dbá na to, aby klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské
důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života
klienta.
e. Informace o zpracování osobních údajů poskytne Work and Road Safety Corporation s.r.o. klientovi vždy před zahájením smluvního
vztahu či poskytnutí služby ze strany Work and Road Safety Corporation s.r.o. ; tento dokument je dostupný v sídle Work and Road Safety Corporation s.r.o. a na
internetových stránkách alkozona.cz : https://alkozona.cz/content/31-ochrana-osobnich-udaju

Zákazník může u společnosti Work and Road Safety Corporation s.r.o. kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely. V takovém případě zákazník kontaktuje jakýmkoliv způsobem zákaznickou infolinku nejlépe pomocí kontaktů uvedených na webových stránkách e-shopu, ve kterém došlo k vytvoření zákazníkovi objednávky. Work and Road Safety Corporation s.r.o. na základě této žádosti nadále již nebude zpracovávat osobní údaje zákazníka jinak, než pro účely evidence dané platnou českou legislativou či oprávněným zájmem správce.

Zákazník může některé, jím poskytnuté osobní údaje kdykoliv měnit, a to buď kontaktováním zákaznické infolinky e-shopu, ve kterém došlo k vytvoření objednávky, nebo v případě registrovaného zákazníka, může zákazník tyto údaje měnit přímo na webových stránkách e-shopu po přihlášení ke svému účtu. Přístupové údaje k účtu jsou zákazníkovi zaslány v zabezpečené podobě po registraci na jím poskytnutý a vyplněný e-mail.

Kategorie osobních dat, které zpracováváme:

V případě Vaší objednávky nebo využití našich služeb zpracováváme tyto osobní údaje:

• Identifikační (jméno a příjmení)

• Adresní (dodací adresu, fakturační adresu)
• Kontaktní (e-mailovou adresu, telefonní číslo)

Účel, k jakému zpracováváme osobní data

K poskytování našich služeb
• Abychom mohli řádně vyřídit Vaši objednávku nebo požadavek
• Abychom mohli naše služby vyhodnocovat a zlepšovat
• Abychom mohli řádně plnit legislativní povinnosti
 K evidenci naší vzájemné komunikace
• Abychom Vás mohli rychleji kontaktovat
• Abychom Vás nezdržovali déle, než je nutné při vyřizování Vašich dotazů nebo požadavků
• Abychom Vám uměli co nejlépe poradit a pomoci
 K zasílání marketingových nabídek
• Abychom Vám vždy nabídli nejaktuálnější nabídky, slevy, akce, které by pro Vás mohly být zajímavé
K ochraně Vašich i našich práv a zájmů
• Abychom zajistili bezpečnosti a ochranu při řešení sporů nebo trestně-právních vztahů
• Abychom zajistili prevenci a chránili naše zájmy např. proti podvodům
 Abychom neustále zdokonalovali služby, které Vám poskytujeme
• Abychom mohli lépe analyzovat a vyhodnocovat naše služby na základě našeho oprávněného zájmu týkajícího se úspěchu v hospodářské soutěži
• Abychom Vám přinesli větší pohodlí při nakupování a využívání on-line služeb našich internetových obchodů využíváme i tzv. cookies

Poskytování dat třetím osobám

Veškeré údaje a data, která uvádíte v našich obchodech, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo společnost, výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, partneři zajišťujících platební styk, jako jsou banky a úvěrové společnosti nebo poskytovatelé on-line platebních metod, vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

 

Společnost Work and Road Safety Corporation s.r.o. poskytuje nebo může poskytovat důvěryhodným třetím stranám a veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a podobné. Tyto statistiky však nikdy neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Mezi tyto důvěryhodné subjekty patří provozovatel portálu Heureka.cz. V rámci smluvní dohody, podle pravidel a s pověřením ÚOOÚ, zasílá Heureka.cz anonymní e-mailový dotazník, týkající se spokojenosti zákazníka, na jehož základě vznikají recenze daného internetového obchodu Ověreno zákazníky. Provozovatel portálu Heureka.cz umožňuje odvolání souhlasu se zasíláním tohoto dotazníku prostřednictvím odkazu v textu tohoto emailu. Dalšími partnery, kterým mohou být některá osobní data poskytnuta pro další zpracování jsou i společnosti, které pomáhají řádně plnit a vyřídit některá plnění kupní smlouvy nebo následných legislativních záležitostí. Jsou to i naši partneři v některých věrnostních či marketingových záležitostech jako jsou např. soutěže nebo partneři spolupracují v rámci logisticko-distribučního řetězce. Pokud třetí osoby použijí obdržené údaje pro jejich oprávněný zájem, neneseme za takovéto zpracování jakožto správce odpovědnost.

Informace obsažena v cookies

Pokud máte ve svém internetovém prohlížeči povoleny soubory cookies, pak návštěvou našich internetových obchodů využíváme informace v cookies mimo jiné pro následující účely:

• K analýzám uživatelského chování na našem webu, abychom mohli průběžně vylepšovat, zdokonalovat a upravovat naše služby podle potřeb našich zákazníků
• K analýzám výkonu některých našich prodejních marketingových on-line kanálů
• K personalizaci a lepšímu cílení obsahu našich on-line reklam i prostřednictvím jiných webových stránek

Každý internetový prohlížeč obsahuje nastavení použití souborů cookies. Většinou jsou tyto prohlížeče nastaveny pro automatický příjem cookies. Změnit se to samozřejmě dá. Nebo můžete toto nastavení upravit jen pro určitý typ cookies. Více informací o nastavení cookies Vašeho webového prohlížeče hledejte na internetu zadáním klíčových slov: cookies, prohlížeč, nastavení.

Zabezpečení osobních dat


Pro zabezpečení Vašich osobních dat používáme různé zabezpečovací metody. Naše internetové obchody na webových stránkách zabezpečujeme pomocí HTTPS (SSL). Váš zákaznický účet zabezpečujeme přenosem zahashovaného přihlašovacího jména a hesla. Interní systémy podléhají přísným bezpečnostním kritériím pro přihlášení a přístup. Naše zaměstnance a externí partnery pravidelně školíme a dbáme, aby dodržovali všechna pravidla pro maximální ochranu Vašich osobních dat. To stejné zajišťujeme i u našich smluvních partnerů, kteří Vaše data pro naše potřeby nebo potřeby plnění kupní smlouvy zpracovávají.

Zjišťování a zpracování osobních údajů

Naše webové stránky využívají Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („dále jen Google“). Tato služba používá tzv. cookie, textové soubory, jež se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat, jak webové stránky používáte.

Informace vytvořené těmito soubory cookie o tom, jak využíváte naše webové stránky, jsou (včetně vaší IP adresy) odesílány na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Google používá takto získané informace k vyhodnocení využívání našich webových stránek, na základě čehož pak sestavuje pro společnost Work and Road Safety Corporation s.r.o. zprávu o aktivitách na jejich webových stránkách. Popřípadě Google poskytuje tyto informace také třetí osobě, předepisuje-li tak zákon, anebo pokud je třetí osoba pověřena společností Google zpracováním těchto dat.

Google v žádném případě nespojuje vaši IP adresu s jinými údaji společnosti Google.

Příslušným nastavením svého prohlížeče můžete zakázat nainstalování souborů cookie do svého počítače; musíme vás však upozornit na to, že pak zřejmě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Používáním této webových stránek vyslovujete svůj souhlas se zpracováním údajů zjištěných společností Google o vaší osobě výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Se zjištěním a využitím vaší IP adresy službou Google Analytics můžete kdykoliv s účinností do budoucna vyjádřit svůj nesouhlas. Bližší informace k tématu najdete pod odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz. Kromě toho jsou osobní údaje zjišťovány a ukládány pouze, pokud nám je poskytnete sami například v rámci registrace, žádosti o pracovní místo v naší společnosti, tj. vyplněním formulářů nebo zasíláním e-mailů, v rámci objednávky produktů či služeb, poptávek či materiálových požadavků.

Tato data a jejich obsah zůstávají v naší firmě a u poskytovatele internetového připojení. Vaše osobní údaje nebudou v jakékoliv podobě z naší strany ani ze strany námi pověřených osob poskytovány třetím osobám.

Profilování a remarketing:

Uživatel, který nesouhlasía sledování a profilování může použít doplňky prohlížeče, např. Do not track:

-Pokud používáte prohlížeč Mozilla Firefox, stáhněte si z webu:

https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/donottrackplus/

- pokud používáte prohlížeč Google Chrome, stáhněte si z webu:

https://addons.opera.com/pl/extensions/details/dont-track-me-google/

- pokud používáte prohlížeč Safari, stáhněte si z webu:

https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=en_US

Závěrem

Chtěli byste vědět, jaká Vaše osobní data uchováváme? Požadujete jejich výmaz v případě, že lze takový výmaz udělat? Chtěli byste nahlásit svůj nesouhlas se zasíláním marketingových sdělení? Kontaktovat nás můžete na email info@alkozona.cz. Váš požadavek zpracujeme a nejpozději do 30 dní od nás dostanete vyjádření nebo další informace. Upozorňujeme Vás, že bez Vaší přesné identifikace nemůžeme osobní údaje poskytnout.


Máte podezření, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s GDPR? Podejte nám podnět a požádejte o vysvětlení. Rádi Vám vše objasníme a v případě, že bude Vaše tvrzení oprávněné, dojde z naší strany k rychlé nápravě, k anonymizaci nebo výmazu Vašich údajů, abychom zamezili případným dalším problémům či nesouladu. Taktéž se můžete obrátit přímo na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.


V případě, že uchováváme Vaše osobní data na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Po odvolání souhlasu budou ty konkrétní osobní data v našich systémech vymazány nebo anonymizovány. Souhlasem se nerozumí data získaná k účelu plnění kupní smlouvy a následných legislativních povinností nebo oprávněného zájmu správce. Vaše osobní data mohou být úplně zlikvidována po pominutí účelu, k jakému byla získána nebo se na ně již nadále nevztahují legislativní povinnosti.

 

Platnost a účinnost těchto zásad a informací ode dne: 22.5.2018