1. Po určitém období:

Výrobci doporučují kalibrace: pro alkohol testery s polovodičovými čidly každých 6 měsíců nebo po 200-300 měřeních. Alkohol testery s elektrochemickými senzory každých 12 měsíců nebo po 500 měření.

2. Pokud Vás alkohol tester „informoval“:

Kalibrace je nezbytná vždy, pokus se zobrazuje nápis CAL nebo SER.

3. Když jsou podivné výsledky:

Pokud člověk nepožil alkohol a po zkoušce uvidí jiný výsledek než 0,00‰, nebo člověk požil alkohol a výsledek ukazuje 0,00‰ měl by co nejrychleji kalibrovat alkohol tester.
Pokud je výsledek po provedení několika testů v podobném časovém intervalu stejný (měl by se zmenšovat).
Pokud se během krátkého časového intervalu mezi měřeními (jedno po druhém) výsledky navzájem značně liší, doporučuje se kalibrace.

Kalibrace alkohol testeru

Jak můžete Váš alkohol tester ochránit před poškozením a rozkalibrováním?

- Kontrolujte a kalibrujte svůj alkohol tester tak často, jak to uvádí výrobce - každých 6 nebo 12 měsíců.

- Neprovádějte měření, pokud jste právě požili alkohol. Před měřením si udělejte minimálně 15-20 minutovou přestávku. V opačném případě se může alkohol tester poškodit nebo výsledek může být zkreslený zbytkovým alkoholem v ústech.

- Kontrolujte stav baterií, používejte pouze alkalické a značkové baterie.

- Nevystavujte Alkohol tester příliš vysokým nebo příliš nízkým teplotám. Neskladujte alkohol tester v autě.

- Než provedete měření, vyplatí se vypláchnout ústní dutinu čistou vodou.

- Nesmí se kouřit před prováděním testu a vdechovat do náústku alkohol testeru cigaretový kouř. Může to poškodit senzor nebo se alkohol tester rozkalibruje.

Kalibrace alkohol testerů!