Kdy a proč provádět kalibraci alkohol testerů?


Kalibrace alkohol testeru je nezbytný proces, který zajišťuje přesnost a spolehlivost zařízení. Zde je několik důvodů, kdy by měla být kalibrace provedena:

1. Po určitém období:


Polovodičové čidlo: Pro alkohol testery s tímto typem čidla doporučují výrobci kalibraci každých 6 měsíců nebo po 200-300 měřeních.

Elektrochemické čidlo: U zařízení s elektrochemickými senzory je doporučená doba kalibrace každých 12 měsíců nebo po 500 provedených měřeních.


2. Zobrazení chybového hlášení:


Pokud se na displeji alkohol testeru objeví nápis CAL nebo SER, je kalibrace nezbytná.

3. Nevěrohodné výsledky:


Pokud po zkoušce tester ukáže přítomnost alkoholu i když člověk nepožil alkohol, je třeba zařízení kalibrovat.

V případě, že tester po požití alkoholu ukazuje 0,00‰, je také nutné provést kalibraci.

Pokud měření provedená v krátkých časových intervalech ukazují stejný výsledek nebo se výsledky liší, doporučuje se kalibrace.


Doporučení k péči o alkohol tester:


Chcete-li zajistit dlouhou životnost a přesnost svého alkohol testeru, dodržujte následující doporučení:

Provádějte pravidelnou kalibraci dle pokynů výrobce.

Neprovádějte měření bezprostředně po požití alkoholu. Před měřením doporučujeme minimálně 15-20 minutovou přestávku.

Používejte kvalitní baterie a pravidelně je kontrolujte.

Chraňte tester před extremními teplotami.

Vypláchněte ústní dutinu před testováním.

Vyvarujte se kouření před měřením a nikdy nevdechujte cigaretový kouř přímo do náustku testeru.

Pamatujte, že pravidelná kalibrace a dodržování výše uvedených doporučení zajišťuje spolehlivost a přesnost měření. Vaše bezpečí je na prvním místě!

Kalibrace alkohol testerů!

Kalibrace alkohol testeru