Alkohol tester polovodičový vs elektrochemický

Alkohol testery dělíme podle typu čidla na:

Polovodičové a elektrochemickéVysvětlíme vám, jaký je v nich rozdíl :

Alkoholtestery s polovodičovým čidlem

K provádění testů čidlo se zahřeje na teplotu cca 300°C.

Po zahřátí čidla na pracovní teplotu je toto schopno detekovat plynný ethanol a dle jeho koncentrace měnit svůj odpor.

Tato změna odporu je pak vyhodnocována a převedena na číselný údaj, dávající přibližnou koncentraci alkoholu v dechu testované osoby.

Tyto senzory mají omezenou životnost a tím určují i použitelnost přístroje.

Vysoké nároky na kvalitu použitých baterií kvůli ohřívání čidla.

Čidla reagují i na jiné chemické látky než je pouze alkohol, například žvýkačky, energetické nápoje, zubní pasta, cigarety, káva.

Výhodou těchto alkoholtesterů je pouze nízká cena.Alkoholtestery s elektrochemickým čidlem (Fuel cell - palivový článek)

Používají speciální elektrochemické čidlo, do kterého pumpa nasaje přesný objem vzduchu kontrolovaný tlakovým čidlem. Měření probíhá v palivovém článku. Palivový článek dokáže z alkohol obsažený ve vzduchu přeměnit na elektrický proud a právě podle množství vyrobeného proudu je stanoveno množství alkoholu v dechu.

Článek spaluje alkohol a vyrobí z něj elektrický proud. Podle množství vyrobeného proudu je určeno množství alkoholu v dechu. 

Elektrochemické čidlo necítí jiné plynné látky.

Nezahřívá se, to znamená vyšší výdrž baterií.

V posledních letech došlo k významné změně v oblasti Fuel cell testerů. Výrobci, kteří se dosud zabývali výrobou pouze polovodičových alkohol testerů, začali ve velkých sériích vyrábět i testery s elektrochemickým čidlem. Hromadná výroba vždy přináší snížení ceny, a tak se testery s touto technologií staly cenově dostupné.

Typ Alkohol Testeru (Typ čidla) Polovodičový Elektrochemický
Přesnost měření +/- 10-20% +/- 3-10%
Citlivost na vnější faktory

ANO
čidla reagují i na jiné chemické látky :
žvýkačky, cigarety, energetické nápoje

NE

Senzor citlivý pouze na etanol

Kalibrace po 6 měsících nebo200-300 měřeních po 12 měsících nebo500-600 měřeních
Čas přípravy k měření: cca 20-40 sec cca 10 sec
 Vliv vybité baterie na výsledek měření Ano  Žádný vliv
Životnost čidla Přibližně 300-1000 měření  Až 8 let
Opakovatelnost výsledků Nestabilní Stabilní
Fotografie