Servisní podmínky Alkozona.cz

Chybné výsledky nutně neznamenají vadu výrobku. Vlastností alkohol testerů je nutnost kalibrace
každých 6 měsíců nebo co 300 měření. (Každé zařízení má uvedeno parametry četnosti kalibrace)
Alkohol testery podléhají servisu výrobce. Všechny problémy s alkohol testry hlašte beprostředně
ve společnosti:

Work and Road Safety Corporation s.r.o.
Kolbenova 610/26
190 00 – Praha 9
+420 774 411 547
info@alkozona.cz

Podle návodů k použití alkohol tester vyžaduje pravidelný servis, tzv. Kalibraci. Alkohol testery
nabízené naší společností spadají pod program bezplatné kalibrace po dobu trvání záruční doby.
Chybné výsledky jsou ukazatelem pro potřebu kalibrace – neznamená to, že alkohol tester je
nefunkční či vadný. Z toho důvodů je zákazník povinen zaslat alkohol tester na servisní středisko. V
návodech k použití k jednotlivým zařízením je popsán postup registrace produktu on-line. Po
registraci zákazník získá možnost bezplatně odeslat alkohol tester ( prostřednictvím České Pošty) na
kalibraci.
Vzhledem k výše uvedenému: Jinak řešené reklamace nebudou uznány.

Zákazník je povinen k alkohol testru připojit nabývací doklad, telefonní kontakt a eventuálně
popis problému.